Bezpečnost práce a požární ochrana Liberec a Jablonec

Bezpečnost práce a požární ochrana Liberec a Jablonec jsou klíčovými oblastmi naší činnosti. Naše

působení v oblasti Bezpečnost práce a požární ochrana Liberec a Jablonec se postupně rozšiřovalo o

celý Liberecký kraj až do současnosti, kdy působíme po celé ČR.

Právě profesionální zajištění oblasti Bezpečnost práce a požární ochrana Liberec a Jablonec mnohdy

rozhoduje o tom, zda firma uspěje v konfrontaci jak s orgány státního odborného dozoru, tak i

s nenadálými událostmi (kontroly, pracovní úrazy, požár, havárie apod.)

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!