Koordinátor BOZP

Výkon činnosti Koordinátor BOZP na staveništi je dán jako zákonná povinnost investora stavby.

Důsledným nastavením pravidel bezpečnosti práce a dohledu nad jejich dodržováním může kvalitní

výkon činnosti Koordinátor BOZP výrazně snížit riziko úrazů a dalších s tím spojených problémů.

Výkon činnosti Koordinátor BOZP jsme schopni vykonávat nejen v regionu Liberec a Jablonec nad

Nisou, ale i v ostatních regionech v rámci ČR.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!