Požárně bezpečnostní řešení stavby

Profesionálně zpracované Požárně bezpečnostní řešení stavby má pozitivní vliv jak na délku

stavebního řízení, tak i na vlastní požární bezpečnost stavby po celou dobu její životnosti.

Důležitou součástí tvorby Požárně bezpečnostní řešení stavby je i komunikace a důsledné projednání

návrhu s příslušným posuzovatelem a schvalovatelem ze strany HZS.

Dále kvalitně provedené Požárně bezpečnostní řešení stavby a s tím spojená opatření mohou výrazně

snížit riziko škody na majetku a na zdraví. 

Požárně bezpečnostní řešení stavby jsme schopni zajistit nejen v regionu Liberec a Jablonec nad

Nisou, ale i v celém Libereckém kraji, potažmo i v celé ČR.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!