Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec

Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec zaměstnanců je jednou z klíčových částí oblasti BOZP a PO.

Právě kvalitně provedené Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec včetně důkladného seznámení

zaměstnanců s riziky při jejich práci může mít pozitivní vliv na snižování počtu pracovních úrazů a

následné pracovní neschopnosti.

Školení BOZP a PO Liberec a Jablonec poskytujeme i v ostatních regionech v rámci ČR.

E-learning - od 1.12.2020 poskytujme našim zákazníkům i školení online s certifikátem a to:

  • BEZPEČNOST PRÁCE - školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech 
  • POŽÁRNÍ OCHRANA - školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativníchnebo příbuzných oborech
  • ŘIDIČI REFERENTI - školení je určeno pro zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to jak služební, tak soukromé.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!