Kdo jsme

Jsme tým zkušených profesionálů se širokým záběrem a s dlouhodobými zkušenostmi v oboru.

Tyto zkušenosti jsme připraveni využít ve prospěch našich zákazníků, čímž zvyšujeme efektivitu a přidanou hodnotu našich služeb.

Naše hlavní cíle

  • Našim zákazníků zavést kvalitní a transparentní systém bezpečné práce včetně dalších souvisejících oblastí
  • Ochránit naše zákazníky proti následkům nenadálých událostí, jako jsou vážné pracovní úrazy, požáry, kontroly orgánů státního odborného dozoru apod.
  • Včas identifikovat hrozící rizika a navrhnout odpovídající opatření
  • Neustále vyvíjet a zlepšovat systém bezpečné práce a kvalitně provádět prevenci
  • Ulehčit našim zákazníkům život - jejich starosti se stávají našimi starostmi
  • Přinášet nezávislý pohled zvenku, který není ovlivněn provozní slepotou
  • Být pro zákazníka spolehlivým partnerem
  • V oblasti konzultačních služeb SAP našim zákazníků dodat kvalitní řešení v dobrém poměru cena/ přidaná hodnota, poskytnout kvalitní konzultační tým
  • V oblasti řízení projektů převzít garanci za bezproblémový průběh konkrétního projektu včetně zodpovědnosti za dodržení harmonogramu, kvality a rozpočtu
  • V oblasti Vedení účetnictví a daňového poradesntví nebýt pouhým účetním, ale skutečných poradcem v daňové džungli

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!