Nabízené služby

Divize BOZP a PO

 • Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Poradenství v oblasti požární ochrany (PO)
 • Poradenství v oblasti hygieny práce
 • Poradenství v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství
 • Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Poradenství v oblasti přepravy nebezpečných látek (ADR)
 • Školení a profesní školení zaměstnanců
 • Školení práce ve výškách e zajišťovacími prostředky
 • Školení první pomoci
 • Realizace revizí vyhrazených technických zařízení (VTZ) včetně dohledu nad jednotlivými termíny
 • Zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi
 • Zpracování požárně bezpečnostních řešení staveb

Divize ICT

 • Konzultační služby SAP
 • Profesionální projektové řízení

Divize účetnictví

 • Vedení účetnictví
 • Daňové poradenství

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!